• Verzekeringen

  • Hypotheken   

  • Administratie 

 

Bedrijfsgebouwen


De schrik van elke ondernemer, brand.

Brand, in verreweg de meeste gevallen veroorzaakt door een defect apparaat of foutief gebruik hiervan, heeft grote
gevolgen voor uw bedrijf.

De schade aan uw bedrijfsgebouw is al snel aanzienlijk. En wat te denken van de schade aan machines, meubilair
en overige zaken in uw bedrijfspand!

Wanneer er sprake is van een financiering op uw bedrijfspand zal de financier in veel gevallen een opstalverzekering
verplichten, maar ook uw inventaris/goederen kunnen schade oplopen. Zelfs uw bedrijfscontinuïteit kan in gevaar komen
bij een calamiteit.

Natuurlijk dekt de bedrijfsgebouwenverzekering meer dan alleen de risico's van brand.

Laat u uitgebreid voorlichten en adviseren over de mogelijkheden en neem contact met ons op op telefoonnummer 0182-615506 of per mail naar 
info@dgep.nl